χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Τηλεοπτικός κωδικοποιητής IPTV
hd τηλεοπτικός κωδικοποιητής
Τηλεοπτικός κωδικοποιητής SD
κωδικοποιητής iptv χ 264
Χ 265 τηλεοπτικός κωδικοποιητής
HD διαμορφωτής κωδικοποιητών
Διαμορφωτής κωδικοποιητών SD
IP στο διαμορφωτή RF
Διαμορφωτής IP QAM
Δέκτης στο RF Transmodulator
Πύλη DVB IP
Τηλεοπτικός πολυδιαυλωτής IP
Ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής δεκτών
TV set επάνω πλαίσιο
Προβολέας (νέος)
Επαναλήπτης δρομολογητών (νέος)
1 2 3 4 5 6 7 8